تعمیر دستگاه نبولایزر مارک shinmed

🔸تعمیر دستگاه نبولایزر مارک shinmed
گزارش خرابی:دستگاه روشن نمی شود.
[…]