تعمیر پمپ سرم SK-600I Infusion Pump

SK-600I Infusion Pump

🔧گزارش خرابی:اهرم پمپ شکسته
📍یکی از خرابی های رایج که در این مدل پمپ مشاهده می‌شود عقب بودن فَکی که به میکروسوئیچ متصل است، که باعث عدم تشخیص ست سرم می‌شود.
📍همانطور که در تصویر مشخص شده نفوذ مایعات باعث خرابی پایه های میکروسوئیچ شده است.
📍همچنین خازن روی برد پاور در اصطلاح باد کرده که موجب آسیب به برد پاور دستگاه شده است.