تعمیر دستگاه نبولایزر مارک shinmed

🔸تعمیر دستگاه نبولایزر مارک shinmed
گزارش خرابی:دستگاه روشن نمی شود.

برای محدود کردن عیب در قدم اول کابل برق دستگاه را با مولتی متر چک و سپس فیوز اصلی دستگاه را تست می کنیم.
.
🔧قطعات موجود بر روی برد پاور دستگاه در قسمت high ولتاژ از نظر صحت عملکرد مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از دیودهای مشخص شده در شکل(پل دیودی) خراب بود.
همچنین مقاومت کربنی مشخص شده نیز برخلاف ظاهر سالم مقدار مقاومت مورد انتظار را نشان نمی‌داد و تعویض شد.