مانومتر اکسیژن

مانومتر اکسیژن

مانومتر اکسیژن(رگولاتور) وسیله ای است که در دریچه خروجی کپسول اکسیژن نصب می شود و کار آن گرفتن گاز اکسیژن از کپسول اکسیژن پزشکی و تحویل آن به بیمار است.

وظیفه مانومتر، شکستن و یا کاهش فشار گاز اکسیژن داخل کپسول است.زیرا گاز اکسیژن تحت فشار بسیار بالا در داخل کپسول اکسیژن پزشکی ذخیره می شود و نمی‌توان به همین صورت از آن استفاده کرد.

قسمت های مختلف مانومتر:

گیج فشار: صفحه نمایش دایره ای شکل که در قسمت بالای مانومتر قرار دارد و میزان فشار داخل کپسول اکسیژن و یا فشار ورودی به مانومتر را برحسب واحدهای PSI و بار نشان می دهد. وقتی کپسول اکسیژن به سمت خالی شدن می رود، عقربه گیج فشار نیز به سمت صفر شدن می رود.

فلومتر: وظیفه تنظیم گاز اکسیژن خروجی از مانومتر را برعهده دارد. فلومترهای نصب شده در مانومترهای اکسیژن میزان جریان اکسیژن را برحسب لیتر بر دقیقه تنظیم می کنند.

 

لیوان مرطوب کننده: این لیوان تا ارتفاع خاصی از آب مقطر و یا جوشیده پر می شود و گاز اکسیژن خروجی از مانومتر قبل از تحویل به بیمار از این لیوان عبور می کند.