گاز اکسیژن

گاز اکسیژن در سال ۱۷۷۱ از سوی داروساز سوئدی کارل ویلهلم شیله کشف شد، ولی این کشف خیلی سریع شناخته نشد و با اکتشاف مستقل جوزف پریستلی به طور گسترده تری شناخته شد، و از سوی آنتوان لورن لاووزیه در سال ۱۷۷۴ نامگذاری شد.
اثرات مایع و گاز اکسیژن بر سلامتی انسان
همه انسانها برای نفس کشیدن به گاز اکسیژن نیازمند هستند، اما مانند بسیاری موارد ممکن است گاز اکسیژن مناسب نباشد. اگر فردی مقدار زیادی اکسیژن برای مدت زمان طولانی تنفس کند، به شش هایش آسیب می رسد. تنفس ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گازاکسیژن در فشار نرمال در مدت زمان طولانی سبب مشکلاتی در ریه می شود. افرادی که به طور مداوم یا گه گاه در معرض اکسیژن خالص قرار میگیرند، باید قبل و پس از انجام کار تحت آزمایشهای ریوی قرار بگیرند.
هشدار درباره گاز اکسیژن
قرارگرفتن طولانی در معرض گاز اکسیژن خالص می تواند برای شش و سامانه عصبی سمی باشد. تأثیرات ریوی شامل آماس شش (ورم ریه) کاهش ظرفیت شش و آسیب به بافت های ششی میباشد. تأثیرات بر سامانه عصبی شامل کاهش بینایی، تشنج و اغما می شود .
همچنین مشتقات خاصی از اکسیژن ، مانند ازن و پروکسید هیدروژن و رادیکالهای هیدروکسیل و سواکسیدها بسیار سمی می باشند. بدن سازوکارهایی را برای مقابله با این گونه ها توسعه داده است. منابع تمرکز یافته مایع یا گاز اکسیژن باعث احتراق سریع شده و بنابراین، در کنار فرآورده های سوختی خطر گسترش سریع آتش سوزی و انفجار وجود دارد.
فروش گاز اکسیژن
گاز اکسیژن وارداتی با خلوص ۹۹٫۹۹۹۹% ۹۹٫۹۹۹۵% ،۹۹٫۹۹۹% معمولا در سیلندرهای ۵۰ لیتری و با فشار ۲۰۰- ۱۸۰ بار به همراه سرتیفیکیت شرکت تولید کننده عرضه می شود. همچنین گاز اکسیژن داخلی با خلوص ۹۹٫۹۹۹% ، ۹۹٫۹۹% در سیلندرهای ۵، ۱۰ ، ۴۰ ، ۵۰ لیتری عرضه میشوند.