خلوص سنج اکسیژن (اکسی لاگر Oxylogger PE-1011)

دستگاه خلوص سنج PE1011 دیگر تولید نمیشود و جایگزین ان دستگاه PE1012 میباشد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

https://cortexmed.ir/?p=732

 

راهنمای استفاده و ویدیو اموزشی (User guide & Video Training)

تست میزان خلوص اکسیژن منابع تولید اکسیژن : اکسیژن ساز بیمارستانی – پرتابل – کپسول اکسیژن

خلوص سنج اکسیژن بیمارستانی (اکسی لاگر Oxylogger PE-1011)

خلوص سنج اکسیژن پرتابل پویش الکترونیک ورژن 1.6 (نارنجی)

خلوص سنج اکسیژن قابل حمل پویش الکترونیک ورژن ۱٫۶

خلوص سنج اکسیژن پرتابل پویش الکترونیک ورژن 1.6 (مشکی)

خلوص سنج اکسیژن پزشکی پرتابل پویش الکترونیک ورژن ۱٫۶

راهنای استفاده از خلوص سنج اکسیژن پویش الکترونیک ورژن 1.6 صفحه اول

راهنای استفاده از خلوص سنج اکسیژن پویش الکترونیک ورژن ۱٫۶ صفحه اول

راهنای استفاده از خلوص سنج اکسیژن پویش الکترونیک ورژن 1.6 صفحه دوم

راهنای استفاده از خلوص سنج اکسیژن پویش الکترونیک PE-1011 ورژن ۱٫۶ صفحه دوم

راهنای استفاده از خلوص سنج اکسیژن پویش الکترونیک PE-1011 ورژن 1.6 صفحه 3

راهنای استفاده از خلوص سنج اکسیژن پویش الکترونیک ورژن ۱٫۶ صفحه سوم

گواهی کنترل کیفی خلوص سنج اکسیژن
http://cortexmed.ir/?attachment_id=314
ویدیو راهنمای کاربری خلوص سنج پویش تجهیز طب پاسارگاد ( پویش الکترونیک) Video User Manual Oxylogger PE-1011