استاندارد گاز اکسیژن طبی برای مصارف پزشکی - ویژگی ها و روشهای آزمون - INSO 3240

خلوص سنج اکسیژن (اکسی لاگر Oxylogger PE-1011)

دستگاه خلوص سنج PE1011 دیگر تولید نمیشود و جایگزین ان دستگاه PE1012 میباشد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.   https://cortexmed.ir/?p=732   راهنمای استفاده و ویدیو اموزشی (User guide & Video Training) تست میزان خلوص اکسیژن منابع تولید اکسیژن : اکسیژن ساز بیمارستانی – پرتابل – کپسول اکسیژن خلوص سنج اکسیژن بیمارستانی (اکسی اطلاعت بیشتر دربارهخلوص سنج اکسیژن (اکسی لاگر Oxylogger PE-1011)[…]