روش تولید گاز دی اکسید کربن چگونه است ؟

روش تولید گاز دی اکسید کربن چگونه است ؟

در مورد روش تولید گاز دی اکسید کربن و خود این گاز چه می دانید ؟ گاز کربن دی اکسید گازی بدون بو و بدون رنگ و تا حدی سمی است. کربن دی اکسید درصد کمی از هوا راتشکیل می دهد اما از اهمیت زیادی برخوردار است. این گاز یکی از مواد اولیه ضروری برای فوتوسنتز گیاهان است. غلظت طبیعی کربن دی اکسید در هوا ۴۰۴ پی پی ام است. اما این مقدار با توجه به صنعتی شدن شهر ها در طول سال تغییر می کند و بیشتر می شود.

دی اکسید کربن عمدتا به وسیله یکی از شش روش زیر تولید میشود:

  1. تولید دی اکسید کربن ازاحتراق سوخت های فسیلی
  2. دی اکسید کربن به عنوان محصول جانبی تولید هیدروژن ،که متان به CO2 تبدیل می شود
  3. دی اکسید کربن به عنوان محصول جانبی تخمیر قند در کارخانجات تولید کننده نوشابه های الکلی
  4. تولید دی اکسید کربن از تجزیه گرمایی کربنات کلسیم
  5. دی اکسید کربنبه عنوان محصول جانبی در تولید سدیم فسفات
  6. دی اکسید کربن مستقیما از بخارات دی اکسید کربن تولید شده وقتی که در حین عمل اسیدی کردن سنگ آهک یا دولومیت(کلسیم منیزیم کربنات)تولید می شود.

تشکیل CO2

کربن دی اکسید به عنوان محصول واکنش سوختن و متابولیسم تشکیل می شود برای مثال به طور طبیعی با تخریب مواد آلی، تخمیر یا هضم تولید می شود. باز دم انسان حاوی ۴% کربن دی اکسید است یعنی ۱۰۰ برای مقدار کربن دی اکسیدی که در دم وجود دارد.

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

مولکول گاز کربن دی اکسید دارای پیوند دوگانه کربن-اکسیژن است و طول پیوند آن pm11.36 است. طول پیوند کربن و اکسیژن در این مولکول به مراتب کوچکتر از طول پیوند کربن و اکسیژن یک گانه است. این مولکول دارای دو قطبی الکتریکی نیست و در دمای ۷۸٫۵- به صورت جامد در می آید.

گاز کربن دی اکسید محلول در آب است و در آب یک اسید ضعیف به نام کربنیک اسید تشکیل می دهد. بههمین دلیل نوشیدنی های گاز دار که در آن ها از این گاز استفاده می شود خاصیت اسیدی دارند و برای سلامتی مناسب نیستند.

کوره های آهک و محصولات گاز طبیعی

مقادیر زیادی گاز CO2 توسط کوره های اهک تولید می شود که سنگ آهک را برای تولید اکسید کلسیم می سوزانند. تولید آمونیاک و هیدروژن از گاز طبیعی نیز منجر ه تولید کربن دی اکسید می شود.

تولید تجاری

غلظت گاز CO2 در هوا و گاز های حاصل از سوختن به اندازه ی کافی زیاد نیست که استحصال آن صرفه تجاری داشته باشد. تولید تجاری گاز کربن دی اکسید نیازمند جریان گازی بسیار غنی از CO2 است. یکی از رایج ترین راه های تولید کربن دی اکسید استفاده از گیاهان صنعتی است. گیاه ذرت یکی از منابع مهم تولید CO2 به شمار می رود.

کاربرد گاز کربن دی اکسید

کاربرد گاز کربن دی اکسید در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و صنایع نفت گاز استفاده می کنند. دی اکسید کربن معمولاً به عنوان ماده خام برای تولید مواد شیمیایی مختلف استفاده می شود و از آن برای خاوش کردن آتش نیز بهره می گیرند.

گاز کربن دی اکسید هم چنین برای گاز دار کردن نوشابه ها و انجماد مواد غذایی گوشتی و میوه جات نیز استفاده می شود. افزایش بازده چاه های نفت و تغییر ماهیت آب قلیایی نیز از دیگر کاربرد های این گاز است. به علت این موارد مصرف روش تولید گاز دی اکسید کربن که مقرون به صرف باشد اهمیت پیدا می کند.