ویدیوی راهنمای استفاده از خلوص سنج اکسیژن PE1011

ویدیوی راهنمای استفاده از خلوص سنج اکسیژن PE1011 ورژن ۱٫۸ و ۱٫۹ و نحوه نگهداری از دستگاه و سنسور