تفاوت فلومتر و مانومتر

فلومتر سنج گاز پزشکی چیست و چه تفاوتی با مانومتر دارد؟

تفاوت اصلی بین فلومتر و مانومتر در این است که :

فلومتر ها خروجی رابرحسب لیتر در دقیقه به مصرف کننده ارایه میدن ولی مانومتر ها خروجی را برحسب فشار تامین میکنند و استفاده از فلومتر ها معمولا بریا گاز اکسیژن در بیمارستان و مراکز درمانی است که فشار پس از تقلیل رفتن وارد فلومتر شده و از انجا به محفظه حاوی اب میرود تا گاز را کمی مرطوب کند و بعد از ان به خروجی ماسک بیمار که اکسیژن تراپی میشود میرود.

ولی خروجی مانومتر ها که برای مثال برای گاز اکسیژن استفاده میشود مثلا روی ۳تا۴بار تنظیم میشود و به ورودی ونتیلاتور یا ماشین بیهوشی میرود و برای اکسیژن تراپی های بخصوص با مدهای عملکردی متناوب و متفاوت استفاده میشود یا برای انسفولاتور که برای عمل های لاپاراسکوپی مورد استفاده قرار میگیرد.

اهمیت استفاده صحیح از فلومترسنج گاز پزشکی

فلومترسنج پزشکی  وسیله ای برای استنشاق اکسیژن یا هوا پزشکی بیماران با کمک های اولیه و هیپوکسیک در بیمارستان از جمله فلومتر سنج اکسیژن و جریان سنج هوا می باشد. این ماده عمدتا از فشار سنج گاز ، کاهش فشار ، شیر ایمنی ، لوله جریان ، شیر کنترل جریان ، و بطری رطوبت ساز و سایر اجزای تشکیل شده است.

جریان سنج اکسیژن به طور عمده برای تنظیم جریان اکسیژن ، رطوبت اکسیژن استفاده می شود. این که آیا عملکرد آن دقیق و قابل اعتماد است ، به طور مستقیم بر ایمنی شخصی بیمار تأثیر خواهد گذاشت. این نه تنها می تواند جریان هوای اکسیژن را به طور دقیق اندازه گیری کند ، بلکه کارکنان مراقبت های بهداشتی را قادر می سازد تا از وضعیت جذب اکسیژن بیمار همسایه باشند. جریان سنج اکسیژن در تمام سطوح موسسات پزشکی گسترش یافته است. بیمارستانهای شهر نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.

در سالهای اخیر موارد بسیاری از استفاده غیرقانونی از فلومترهای گاز پزشکی یا فلومتر سانترال باعث بروز حوادث صدمات جدی شده است. مؤسسات پزشکی در استفاده از فلومترسنج گازی پزشکی با وجود پشت سر گذاشتن بطری رطوبت ساز وجود دارد. ضایعات پشت سر هم از بین می رود و حوادث صدمات جدی دیده می شود. استفاده صحیح از فلومتر سنج گاز پزشکی نقش مهمی در بهبود کیفیت مراقبت های پزشکی و اطمینان از سلامت عموم مردم دارد.

بنابراین ، به منظور محافظت از سلامت عمومی بیماران و خانواده های آنها از آسیب دیدن و تنظیم استفاده از موسسات پزشکی ، مؤسسات پزشکی باید به طور جدی محدوده استفاده از وسایل پزشکی جهت استفاده بالینی را رعایت کنند ، تغییر استفاده از فلومتر سانترال پزشکی را منع کنند. ممنوعیت جداسازی دستگاه استنشاق گاز پزشکی را هنگام استفاده.

 

مانومتر

مانو متر پزشکی

روش صحیح استفاده از فلومتر سانترال

۱- برای مرطوب کردن بطری آب مقطر اضافه کنید ، سطح آب موجود در بطری در خط استاندارد است. به جای آن ، استفاده از شور را ممنوع کنید.

۲-مهره سنج کنتور را بر روی پریز برق گاز سیلندر گاز پزشکی پیچ کنید ، فشارسنج و فلومتر باید در حالت عمودی باشد.

۳- قبل از تأمین اکسیژن یا هوای پزشکی ، لوله گاز را به داخل ورودی وارد کرده و سپس جهت خلاف جهت عقربه های ساعت را تغییر دهید تا سوئیچ تنظیم جریان برای چرخاندن منبع گاز روشن شود تا شناورها به آهستگی بلند شوند.خط مقیاس روی توپ شناور جریان جریان است ، واحد آن L / دقیقه است و با توجه به نیاز می توان تأمین گاز پزشکی را تنظیم کرد.

۴- در فرآیند گازرسانی ، اگر آب موجود در بطری جریان سنج گاز پزشکی از خط سطح آب پایین تر باشد ، باید سوئیچ کنترل جریان به موقع بسته شود و بطری رطوبت گیر را از بین نبرید. با توجه به مورد اول ، آب مقطر اضافه کنید.سپس بطری رطوبت ساز را پیچیده و ادامه دهید.

۵- در صورت استفاده از جریان سنج ،فلومتر سانترال، منبع گاز جریان سنج باید خاموش شود.در صورت نیاز به خارج کردن ، جریان سنج را با دست نگه دارید و آن را جدا کنید. سپس بطری آب را برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن ، که در اتاق غیر خورنده و تهویه مناسب نگهداری شده است ، بریزید.