گاز اسپن ، گاز صفر و کالیبراسیون آنالایزرها

گاز اسپن ، گاز صفر و کالیبراسیون آنالایزرها

گاز اسپن ، گاز زیرو

تمامی آنالایزرهای گاز می بایست به صورت دوره ای کالیبراسیون گردند. اکثر آنالایزرها نیازمند کالیبراسیون صفر (Zero Calibration) و کالیبراسیون اسپن (Span Calibration) می باشند.

گاز کالیبراسیون، جهت کالیبراسیون صفر (Zero Calibration) شامل گازهایی است که در نمونه مورد آنالیز وجود ندارند. به این معنا که از عناصری تشکیل شده است که در نمونه مورد آنالیز وجود ندارد. به عنوان مثال نیتروژن خالص جهت کالیبراسیون صفر آنالایزر اکسیژن و دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرد چرا که این گاز نه حاوی اکسیژن است و نه دی اکسید کربن. برخی از گازهایی که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : نیتروژن خلوص بالا، آرگون خلوص بالا، هلیوم خلوص بالا و … .

جهت انجام کالیبراسیون صفر (Zero Calibration) آنالایزر گازی به این طریق عمل می نماییم:

ابتدا یک جریان ثابت از نیتروژن و یا هر گاز صفر دیگری را وارد آنالایزر می کنیم. شدت این جریان به طور معمول بسته به نوع آنالایزر، حدود ۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه پیشنهاد می گردد. سپس کنترل آنالایزر را بر روی صفر تنطیم نموده تا نشانگر آنالایزر صفر گردد. به این طریق کالیبراسیون صفر (Zero Calibration) انجام می گردد.

اسپن گازها (Span Gas) محصولات ویژه ای هستند که جهت تست و کالیبراسیون آنالایزرها و تجهیزات تشخیص گازها مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات نیازمند کالیبراسیون منظم و دوره ای می باشند. کالیبراسیون امری بسیار مهم و حیاتی برای تمامی ابزارهای کنترلی می باشد. به وسیله اسپن گاز (Span Gas) تجهیز در یک مقدار مشخص از نمونه مورد آنالیز، کالیبره می شود.

کالیبراسیون اسپن (Span Calibration) امری چندان ساده نمی باشد. گاز اسپن (Span Gas) دقیقا از عناصری تشکیل شده است که، در نمونه مورد آنالیز وجود دارند و مقادیر آن در نهایت مشابه آنالیز مورد نظر نمونه مورد آزمایش می باشد.

انجام کالیبراسیون اسپن (Span Calibration) امری تخصصی بوده و انجام آن می بایست توسط کارشناسان مجرب و آموزش دیده صورت گیرد.